Abys nenaletěl

555 prezentace CJCH, Brno, 2013

Pro prezentaci ve veřejném prostoru v rámci finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2013 jsem si zvolila Brno. Její titul se odvíjí od interpretace souboru typických českých přísloví a pořekadel, jež mají společný důraz ve smyslu: dávej pozor, nenech se ošálit, nečekej nic dobrého, nikomu nenaleť:

„Za dobrotu na žebrotu. Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Nechval dne před večerem. Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Všude dobře, doma nejlépe…“

Chtěla jsem tím upoutat pozornost na toto cynické národní specifikum. Vystavila jsem zde v malém veřejném kině několik videí reflektujících téma smrti, české malosti a současného muzejnictví, k němuž se vztahovala i finální výstava v NG.

Součástí prezentace byly workshopy určené dětem a diskuze o roli umění ve veřejném prostoru.