Chtěla jsem namalovat 40 Židů, jak se modlí před odletem

Galerie NoD, Praha, 14. 8.–1. 10. 2007

Výstava v galerii NoD byla mou první větší samostatnou prezentací. Vystavila jsem zde videa z posledních tří let a obrazy z roku 2007. Do velkého sálu galerie jsem umístila model budovy kina v Doksech, které mne zajímá díky svému nevyslovenému příběhu, který se odráží na jeho výsledné formě. Videa a obrazy jsem od sebe záměrně prostorově oddělila. Příbuznost mezi nimi se odvíjí od mých osobních prožitků, transformovaných do symbolů a symbolických akcí se širšími přesahy. Na obrazech jsou jejich skladební prvky řazeny poměrně přehledně, videa jsou krátké inscenované události. Vždy mají osobní pozadí, ale to zůstává častěji zastřené. Pracuji zde vesměs s napětím, které vzniká mezi mým „intimním rozvrhem“ výstavy a divákovi povědomými souvislostmi.

Foto: Jiří Thýn