Sóstrast

GAVU, Praha, 24. 4.–3. 5. 2012

Výstava Sóstrast představila instalaci s videem “Myslela jsem si, že mám po tobě mrtvici“. Autorky (Daniela Baráčková, Markéta Kubačáková, Šářka Telecká) a zároveň účinkující v tomto videu vytvořily obraz o svých otcích díky útržkům vět či promluv, které se staly určitými formujícími hranicemi, od nichž se člověk znovu a znovu bolestně odpoutává, aby nalezl svoji identitu. Umělkyně se zde pokusily s jistou nadsázkou odkrýt sebe-konstrukt skrze vnímání druhého. Hlavním prvkem výstavy se stala naddimenzovaná projekce umožňující divákovi vystoupit z běžné zkušenosti a jinak vnímat interní prostor videa.

Foto: Markéta Kubačáková