Daniela Baráčková, Jiří David, Jiří Franta, Petra Herotová, Andrea Chreňová, Milan Kozelka, Václav Magid, Milan Mikuláštík, Martina Pachmanová, Milan Salák, Vladimír Skrepl, Mark Ther, Mirek Topolánek

Kašpar noci, Galerie Futura, Praha, kurátor: Václav Magid, 2010

Série textů prezentovaných na výstavě „Kašpar noci“ v Galerii Futura. „Texty s absurdní pointou, zápisky choré fantazie nebo imaginativní sny?“ Texty doplnil svými ilustracemi Václav Magid.