Variace na život

Pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému, umělecká instalace ve veřejném prostoru Prahy 10, soutěžní návrh, Autorky: Daniela Baráčková, Markéta Magidová, 2020

Dílo je umělecko-architektonickou instalací konstruující obraz vnitřního města Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého.

Zaměřuje se na tvarosloví městské scenérie v denním i nočním módu a vytváří variace objektů, které představují existenciální rozpor mezi svobodou a nemožností jejího naplnění.

Instalace pracuje s odkazy na modernistickou vizualitu a zprostředkovává úryvky z básní Haukové a teoretických textů Chalupeckého.

Jsou to je jejich slova a myšlenky, jež staví jejich vlastní pomník.