Bojím se hradní stráže

Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí, 15. 7.–20. 9. 2009

Na společné výstavě s Tomášem Lahodou jsem představila specifický výběr svých obrazů. Vytvořila jsem mezi obrazy, s pomocí daného zdánlivě „nevhodného“ prostoru, síť vztahů, které mne zajímaly a to i v takové situaci, kdy jeden obraz zakrývá druhý nebo se nachází v nepřístupné pozici pro návštěvníka výstavy.