Černá Hora

Galerie mladých, Brno, 1. 4.–30. 4. 2009

V Černé Hoře (městys na Moravě nedaleko Brna) forma následuje příběh: Globální dílo (funkcionalistická škola od Bohuslava Fuchse) se stala zdrojem i obrazem lokálního konfliktu. Zápas o veřejný prostor.

V projektu šlo o výtvarnými prostředky vyjádřené vlastní porozumění těmto souvislostem, specificky vyjádřené osobní postoje a postřehy k lokálnímu dění, na němž se vyjevují ty nejširší souvislosti. Ambice projektu však nesměřovaly pouze k „alternativnímu“ popisu sociální interakce nebo odhalení nějakého „nového“ pohledu na základní společenské principy, ale k možnostem forem samotných tyto interakce ovlivňovat, mapovat a archivovat. K možnostem forem stát se součástí dění a možnostem dění stávat se formou.

Šlo o výstavu, která byla tématická a její prostorová instalace byla chápána jako jedno dílo složené z mnoha fragmentů. Instalace většinou vytvářely bariéry, omezovaly možnosti percepce díla až na samou hranici jeho viditelnosti.

Foto: Ondřej Telecký