Uněmí

Kdo se rád dívá…, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, kurátor: Václav Mílek

„Daniela Baráčková vytvořila pro výstavu Kdo se rád dívá… instalaci v podobě obří sukně. Sehne-li se návštěvník a vstoupí-li dovnitř je ze všech stran obklopen do nastalého šera zářícími obrazovkami. Příslovečné bezpečí máminy sukně, neskýtá očekáváný klid. Zvuková stopa čtyř videí se slévá do velmi intenzivního vjemu. Z vrstevnatého vyjádření tak můžeme cítit například poukaz na rozpor mezi opakovaným klišé vztahu matky a dítěte a komplikovanou povahou jakéhokoliv reálného vztahu.“

Václav Mílek

Foto: Michaela Dvořáková, Dalibor Novotný