V pořádku, asi určitě

Pragovka Gallery, Praha, 19. 9.–13. 10. 2018

Autorky výstavy: Daniela Baráčková, Tereza Jindrová, Tereza Severová

Autorky kromě společného přátelství spojuje snaha o netradiční způsob vyprávění, který volně využívá prvky filmové řeči, kombinuje je s vizualitou prostého dokumentárního záznamu a dotváří celý příběh i s pomocí jiných médií než je film, nebo video, tedy s využitím objektů, či fotografie. V neposlední řadě je také spojuje zájem o témata pojící se s ženským vnímáním světa, o interpretaci emocí či vizí. Tématem výstavy „V POŘÁDKU, ASI URČITĚ“ je proces hledání pevného zakotvení ve vlastním životě.

Foto: Studio Flusser