Vyrobit houpačku z pneumatiky s rockovým ďáblem

Karlin Studios, Praha, 10. 9.–10. 10. 2008

Výstava v prostoru galerie Karlin Studios volně navázala na samostatnou výstavu v galerii NoD s titulem Chtěla jsem namalovat jak se 40 Židů modlí před odletem. Titul Vyrobit houpačku z pneumatiky s rockovým ďáblem odkazuje na artefakt a současně performance, jež na výstavě záměrně nebyla uskutečněna. Mozaika videí s individuálními vztahy k vystaveným obrazům byla rozestavena v prostoru v rámci maket objektů, na jejichž pozadí se situace z videí odehrávají. Videa natočená na konkrétních místech byla opět na konkrétních místech zprostředkována, makety se postupně komplikovaly stejně jako se komplikovaly obsahy projekcí. Výstavu lze číst pouze celou dohromady. Jako výslednici, kterou poskytuje součet složitých vztahů objektů, obrazů, videí i názvu výstavy k tématům, jimiž se zabývám.

Foto: Tomáš Souček