Odložené obrazy

2007

Koncept série čtyřicítky obrazů byl vytvořen v Rotterdamu jako dobrovolně iniciovaný dar gynekologicko-porodnické klinice v Praze. Obrazy měli být nainstalovány do veřejných prostor kliniky. Převzetí původně vítaného daru bylo těsně před instalací na pokyn právního oddělení odloženo na neurčito.

Námětem obrazů jsou nejznámější současná světová umělecká díla. Jedná se o jejich estetizaci a vědomé překódování na akceptovatelnou úroveň laikova oka malířskou technikou.