Situace

UMPRUM, diplomová práce, Praha, 2009

Video se sérií reprodukovaných situací, původně skutečně prožitých, na pozadí makety domu podle mého návrhu. Tyto situace jsem vybrala na základě šesti rodinných fotografií. Na všech jsou moji příbuzní nebo já s nimi. Všechny jsou pořízeny na místech, která hrají roli jak v mém životě, tak v „Černohorské kauze“ (viz. téma výstavy Černá Hora v Galerii mladých). Nechala jsem zde zreprodukovat všech šest situací podle mnou napsaného scénáře. Všem zúčastněným jsem vložila do úst komentáře vztahující se k utrpení. Jejich původ je většinou v textech o lékařské etice, filozofii a dějinách medicíny. Jsou vytrženy z původní souvislosti, přeskládány, zosobněny a vloženy do úst postavám v jednotlivých situacích.

Podle série vybraných situací jsem navrhla dům, skládající se z fragmentů důležitých budov v Černé Hoře, které se vztahují ke kauze (viz. výstava v Galerii mladých). Dům je navržen tak, že v interiéru a exteriéru stavby je možné znovu zreprodukovat všech šest uvedených situací. Dům je navržen podle minulosti. V jeho formách se pro mne zpřítomňují minulé události jak společenské, tak soukromé. Klíč k jeho návrhu: Forma následuje příběh.